REGULAMIN
INFORMACJE OGÓLNE
Regulamin dotyczy zasad korzystania ze sklepu internetowego mumco pod adresem www.mumco.pl (zwanym dalej Sklepem). Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptację postanowień regulaminu.

Właścicielem Sklepu jest firma MAIK Enterprises Michał Kraszewski, ul. Lęborska 22D/47, 80-387 Gdańsk, NIP: 7010248509.
OFERTA
1. Firma MAIK Enterprises Michał Kraszewski jest producentem wszystkich produktów oferowanych
w Sklepie.
2. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.
3. Ilość i rodzaj produktów są zmienne i podlegają stałej aktualizacji. Sklep zastrzega sobie prawo
do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie.
4. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena produktu w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sklep.
5. Wszystkie materiały zamieszczone na stronie (logo, zdjęcia, teksty, materiały graficzne) stanowią własność firmy MAIK Enterprises Michał Kraszewski. Wykorzystanie ich bez zgody właściciela jest zabronione.
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
6. Złożenie zamówienia w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce “kontakt” następującymi danymi:

  • Imię i nazwisko zamawiającego
  • Adres emailowy
  • Telefon kontaktowy
  • Adres dostawy
  • Rodzaj zamawianego produktu wraz z rozmiarem i kolorem
  • Ilość
  • Wybrany sposób dostawy
Po otrzymaniu zamówienia Sklep prześle Klientowi potwierdzenie określające całkowity koszt oraz numer konta na który Klient dokona przelewu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu.

7. W przypadku zakupu towaru na który wprowadzona jest błędna cena (błąd obsługi Sklepu bądź błąd serwera) Klient zostanie poinformowany o tym fakcie a zamówienie zostanie anulowane.
8. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego produktu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia. Klient może anulować całe zamówienie, wyrazić zgodę na jego częściową realizację lub na wydłużenie czasu realizacji.
9. Sklep realizuje zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 wyłączając dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy.
10. Zamówienie wysłane nie może zostać anulowane; w uzasadnionych przypadkach Sklep może wyrazić zgodę na anulowanie zamówienia, które nie zostało jeszcze wysłane do Klienta.
11. Do każdego zamówienia Sklep wystawia fakturę VAT.
12. Zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich złożenia będą uznawane za nieaktualne i nie będą realizowane.
DOSTAWA
13. Przy składaniu zamówienia Klient wybiera dogodną metodę dostawy:

Metoda dostawy Koszt Przybliżony czas realizacji
Poczta Polska – przesyłka polecona ekonomiczna na terenie Polski 15zł 3-4 dni robocze (od momentu nadania przesyłki na poczcie)
Poczta Polska – przesyłka polecona priorytetowa na terenie Polski 16zł 2-3 dni robocze (od momentu nadania przesyłki na poczcie)
Kurier na terenie Polski zamówienia poniżej 300zł 17zł 1-2 dni robocze (od momentu zamówienia usługi kurierskiej)
Kurier na terenie Polski zamówienia powyżej 300zł 0zł 1-2 dni robocze (od momentu zamówienia usługi kurierskiej)
Istnieje możliwość dostawy za granicę. Koszt takiej dostawy jest potwierdzany indywidualnie podczas składania zamówienia.

14. Przed odebraniem przesyłki, w obecności doręczyciela, Klient jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel.
15. Zakupiony produkt z wybraną formą przesyłki wysyłamy w ciągu 48 godzin
od zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu, wyłaczając soboty i niedziele, świąta oraz dni ustawowo wolne od pracy.
WYMIANY, ZWROTY I REKLAMACJE
16. Sklep gwarantuje prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki pod warunkiem, że towar nie był używany, ani nie został zniszczony lub uszkodzony. Zwracany towar musi mieć oryginalne metki, zawieszki i inne oznaczenia towaru. Towar, w oryginalnym opakowaniu, należy odesłać na własny koszt na adres Sklepu z dopiskiem „zwrot”. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (fakturę VAT) oraz dane konta bankowego, na które Sklep powinien zwrócić pieniądze.
17. Sklep dokona zwrotu pieniędzy w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania towaru, na wskazane konto bankowe. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
18. W przypadku wymiany towaru, nieużywany towar, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu (fakturą VAT) należy odesłać na własny koszt na adres Sklepu z dopiskiem „wymiana”. Na wymianę towaru Klient ma 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Przesyłka z wymienionym towarem jest wysyłana na koszt Klienta.
19. Reklamacje, opóźnienia w dostawie, ewentualna niezgodność towaru z zamówieniem oraz szkody powstałe w czasie transportu powinny być niezwłocznie zgłaszane telefonicznie pod numerem
519 86 86 20 lub emailowo na adres biuro@mumco.pl.
20. W przypadku reklamacji zakupionego produktu Klient jest zobowiązany przesłać wadliwy produkt
za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłką poleconą) na adres Sklepu z dopiskiem „reklamacja”.
Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (fakturę VAT) oraz “zgłoszenie reklamacyjne”, którego wzór Sklep wysyła emailowo na prośbę Klienta. Koszt przesyłki pokrywa Klient.
21. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W razie uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony
lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sklep.
22. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona,
Sklep – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci Klientowi pieniądze wraz kosztami przesyłki.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
23. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
24. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz aktualizowania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy Klientów. Sklep zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich Klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów emailowych,
w celach niezwiązanych z realizacją zamówienia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
26. Opinie i pytania dotyczące produktów i realizacji zamówień prosimy kierować na adres emailowy: biuro@mumco.pl.